Printversie
 

 

 

Praktijk voor supervisie, leertherapie en coaching Leusden

 

Annie in het blauw voor supervisie

    Supervisie:

    Deskundigheidsbevordering professionele begeleiders

    Annie de Weerd-van Leeuwen

    LVSC Supervisor S12468 

    Register Vaktherapie. 

    Erkend Coach! EC 3366    

    Supervisor VCW geregistreerd

    Leertherapeut VCW geregistreerd   

    Gecertificeerd voor DISC  persoonlijkheidsanalyse 
    anniedeweerd@conpas.nl

 

Mijn ervaring als (groeps) supervisor: 

Hogeschool Utrecht 

Rouwopleiding van Landelijk Steunpunt Verlies en Rouw (LSV)

Instituut Contextuele Benadering CHE Ede (masteropleiding; vanaf 2020 tot heden)

Veel individuele supervisietrajecten 

                                              

Jijzelf als instrument!

Als professionele hulpverlener ben jij zelf het instrument bij uitstek in relatie tot de mensen die jij begeleidt. Dit geldt in vele sectoren. Wil je een grondig zicht op jezelf krijgen en jezelf beter leren hanteren in de begeleidingssituatie, dan is supervisie iets voor jou!                                                                                                                                                                                                     

Ervaringsleren:Supervisie is een vorm van ervaringsleren. Je leert van concrete werkervaringen. De kern daarvan is de interactie met een ander en wat dit met jou doet. Hierop leer je reflecteren. Wat beleef je daarbij? Wat waren je intenties? Welke opvattingen speelden mee? Vervolgens kun je de diepte in. Hangt dit samen met bepaalde levenservaringen, met bepaalde basisovertuigingen, met bepaalde drijfveren? Je kunt ook de breedte in: Wat zegt het instellingsbeleid? Wat kun je vanuit diverse theorieën en methodieken hierover zeggen? Op deze manier leer je oude kennis toe te passen op actuele werksituaties. Van hieruit kom je tot inzicht in wat je in jezelf nog te ontwikkelen hebt. Daar ga je vervolgens concreet mee aan de slag.

 

Zelfgestuurd:Binnen supervisie ben je zelf verantwoordelijk voorje leerproces. Kenmerkend voor mijn begeleiding is dat ik je vaardigheden aanleer waarmee jij je interne supervisor kunt ontwikkelen. De belangrijkste vaardigheid is het actueel kunnen beleven van de werkervaring en vervolgens met enige afstand daarop kunnen reflecteren.

 

Praktisch:Supervisie is het meest effectief als je ten minste tien tweewekelijkse bijeenkomsten volgt van een uur. Iedere keer zorg je voor een werkinbreng en een reflectieverslag. Voor de midden- en eindevaluatie maak je een samenvattend verslag waarin je de rode draad beschrijft van je leerproces. De sessies zijn in mijn praktijk in Leusden.

 

E:         anniedeweerd@conpas.nl

Tel:      0334757525

Plaats:  Leusden