Printversie
 

Cursus 'Ongedacht perspectief'. Vijf bezinningsdagen over verdiepend pastoraat  
Praktische informatie cursus / bezinningsdagen 'Ongedacht perspectief'  
  
"Kom tot "Leven" een serie van drie verdiepingsweekenden in Barneveld  
"Dynamiek op tafel"© ConPas 2 daagse training werken met poppetjes en ander beeldmateriaal voor professionals.  
Staan op eigen grond alleen voor vrouwen  
Algemene betalingsvoorwaarden  
Boek 'Ongedacht perspectief'  
 

Cursus: ’De praktijk van luisterend bidden'. Over leren leven in Gods aanwezigheid

 

Korte beschrijving en doel:

We hebben een cursus ontwikkeld van drie avonden over ‘De praktijk van luisterend bidden’. Afgelopen 15 jaar hebben we deze cursus zeer regelmatig gegeven, zowel in Leusden als elders.  Het praktiseren van Gods Tegenwoordigheid is geen methode, maar een wandel met een Persoon. Voorwaarde is dan wel dat je voorstellingsvermogen gericht is op Gods Woord. Zo ontwikkel je een dialoog met God waarbij luisteren naar Hem een essentieel onderdeel vormt. Door naar God te luisteren laat je jouw horen, voelen en zien door Hem beïnvloeden. 

We leven in een tijd waarin het moeilijk is de onzichtbare werkelijkheid te herkennen en te erkennen. Het is voor veel christenen gemakkelijker abstract over God te denken, dan te erkennen dat God een onzichtbare werkelijkheid is’. Toch belooft Jezus: 'En zie, Ik ben met u al de dagen' (Mattheüs 28:20). Veel christenen verlangen er naar om in het dagelijkse leven in diepe verbondenheid met Hem te leven.'

 

Inhoud:

Elke cursusavond (drie totaal) wordt geopend met enkele liederen en gebed. Vervolgens geven we onderwijs over het onderwerp. Dit werken we uit aan de hand van praktische oefeningen. We sluiten de avond af met een zegen. Zo verankeren we datgene wat je hebt ontvangen. Je krijgt huiswerk aangereikt om thuis te kunnen 'oefenen' in het luisterend bidden.

De volgende thema's worden behandeld:

1. Leren luisteren naar Gods Woord voor jou persoonlijk.

Hoe doe je dat, en op welke manier wordt je meer bewust van Zijn aanwezigheid?

2. Leren God uit te nodigen in je bestaan.

God wil dat je echte ik te voorschijn komt. Hij wil je bevestigen in Zijn liefde en je helpen te leven vanuit je ‘echte’ ik. Hoe kun je dat gaan ontvangen?

3. Leren leven in Gods tegenwoordigheid.

Je mag ontdekken hoe genezend Gods tegenwoordigheid is. Hoe dit doorwerkt in je leven, in je geven en ontvangen ten opzichte van God, anderen en jezelf.

 

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld voor degenen die ernaar verlangen om hen leven op een diepere manier door Gods stem en Geest te laten beïnvloeden en hervormen. 

 

Opgave:

De cursus wordt op aanvraag georganiseerd. U kunt de cursus ook zelf in uw kerk of gemeente organiseren. Voorwaarde is dat er tenminste 10 tot 15 deelnemers zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met Hans en Annie de Weerd in Leusden. e-mail: anniedeweerd@conpas.nl

  Agenda luisterend bidden (3 avonden)
Op dit moment staat er niets op de agenda